سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان

این سامانه مخصوص ادارات کل آموزش و پرورش استان های کشور طراحی شده است.
هدف این سامانه کمک به مسئولین مناطق و استان ها در انجام هرچه روان تر و دقیق تر فرآیند نقل و انتقالات مربوط به خود بوده و همچنین ایجاد سهولت برای همکاران فرهنگی که متقاضی نقل و انتقال هستند می باشد.


کد منو مورد نظر دریافت نشد