ثبت درخواست نقل و انتقالات

این سامانه دارای پنل مخصوص همکاران فرهنگی جهت ثبت درخواست انتقال آنها می باشد.
بدین ترتیب همکاران متقاضی بدون مراجعه حضوری می توانند در زمان مشخص شده به سامانه مراجعه نموده و به صورت آنلاین اقدام به ثبت نام نمایند.


ثبت درخواست نقل و انتقالات

این سامانه دارای پنل مخصوص همکاران فرهنگی جهت ثبت درخواست انتقال آنها می باشد.
بدین ترتیب همکاران متقاضی بدون مراجعه حضوری می توانند در زمان مشخص شده به سامانه مراجعه نموده و به صورت آنلاین اقدام به ثبت نام نمایند.